2 / 7

klikněte pro návrat na mozaiku
13_0030
Pastýř u Klobuk.
Za vsí Klobuky při silnici směrem na Telce. Několik set metrů od silnice stojí osamocený kámen z vrstveného červenočerného pískovce. Tento materiál se nikde v blízkosti nevyskytuje, vrstvy kamene jsou kolmo k zemi, je zřejmé, že 3 m vysoký kámen musela vztyčit lidská ruka. Původ kamene je záhadný. Menhir pochází někdy z druhého tisíciletí před naším letopočtem. Pověst tvrdí, že Kamenný muž se každý rok pohne o krok malý jako zrnko písku a až dorazí ke kostelu v Klobukách, bude konec světa.
Pro návrat na mozaiku klikněte na obrázek.